+251 11371 2982 aacracom@gmail.com

ዜና

ከሁሉም በፊት የረዳን ፈጣሪ ይመስገን!

ከሁሉም በፊት የረዳን ፈጣሪ ይመስገን!

የአራት ኪሎ-ቀበና-ኬንያ ኤምባሲ ኮሪደር ሥራ ተጠናቋል።

የአራት ኪሎ-ቀበና-ኬንያ ኤምባሲ ኮሪደር ሥራ ተጠናቋል።

አረንጓዴ አሻራችን ደምቆ ለውጤት እንዲበቃ – ነቃ!

አረንጓዴ አሻራችን ደምቆ ለውጤት እንዲበቃ – ነቃ!

የናሳው ሪልስቴት- አርሴማ ቀለበት መንገድ ግንባታ አሁናዊ ገፅታ

የናሳው ሪልስቴት- አርሴማ ቀለበት መንገድ ግንባታ አሁናዊ ገፅታ

የድሬኔጅ መስመር ፅዳትና ጥገና ሥራ ተጠናክሮ ቀጥሏል

የድሬኔጅ መስመር ፅዳትና ጥገና ሥራ ተጠናክሮ ቀጥሏል

የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የህፃናት ማቆያ ማዕከል ተመረቆ ተከፈተ

የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የህፃናት ማቆያ ማዕከል ተመረቆ ተከፈተ

ከሜክሲኮ – ሳር ቤት

ከሜክሲኮ – ሳር ቤት

የሜክሲኮ – ሳር ቤት መንገድ አሁናዊ ገፅታ

የሜክሲኮ – ሳር ቤት መንገድ አሁናዊ ገፅታ

በኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከላከልና የህይወት ክህሎት ላይ ያተኮረ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ተሰጠ

በኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከላከልና የህይወት ክህሎት ላይ ያተኮረ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ተሰጠ