+251 11371 2982 aacracom@gmail.com

ጨረታ

የጨረታ ማስታወቂያ

ከዚህ ቀደም የወጣ የጨረታ ማሥታወቂያ ላይ የተደረገ ማስተካከያ

የጨረታ ማስታወቂያ

የጨረታ ማስታወቂያ

የጨረታ ማስታወቂያ

የጨረታ ማስታወቂያ

የጨረታ ማስታወቂያ

የጨረታ ማስታወቂያ

የአማካሪ (consulting) አገልግሎት ለማግኝት የወጣ ማስታወቂያ

የጨረታ ማስታወቂያ

የጨረታ ማስታወቂያ

የጨረታ ማስታወቂያ

የጨረታ ማስታወቂያ

የጨረታ ማስታወቂያ

ለመንገድ ግንባታ የሚውሉ የኮንስትራክሽን መሳሪዎች ኪራይ ግዥ ጨረታ ማስታወቂያ

የጨረታ መክፈቻ ቀን ማራዘሚያ ማስታወቂያ

የጨረታ መክፈቻ ቀን ማራዘሚያ ማስታወቂያ

የሞተር ሳይክሎች ግዥ ጨረታ ማስታወቂያ

PVC እና UPVC ዕቃዎች ግዥ የጨረታ ማስታወቂያ

LED የመንገድ መብራት ግዥ የጨረታ ማስታወቂያ

የተለያዩ የግንባታ ዕቃዎች ግዥ የወጣ የጨረታ ማስታወቂያ

የጨረታ ማስታወቂያ

የደህንነት ካሜራ ዕቃዎች አቅርቦት እና ኢንስታሌሽን፤ ኮንፊግሬሽን እና ኮሚሽኒግ ግዥ የጨረታ ማስታወቂያ

የገልባጭ መኪና ኪራይ አገልግሎት የቁርጥ ዋጋ ግዥ የጨረታ ማስታወቂያ

የሚዲባስ መኪና ኪራይ አገልግሎት ለማግኝት የወጣ የጨረታ ማስታወቂያ

የጨረታ ማራዘሚያ ማስታወቂያ

የጨረታ መዝጊያ እና መክፈቻ ቀን ማራዘሚያ ማስታወቂያ

የጨረታ ማስታወቂያ

በድጋሚ የወጣ የጨረታ ማስታወቂያ

የሲቪል ፈንጅ/ድማሚት/ ከነአክሰሰሪዉ ግዥ የወጣ ግልፅ የጨረታ ማስታወቂያ

No photo description available.

የጨረታ መዝጊያና መክፈቻ ቀን ማራዘሚያ ማስታወቂያ

የተለያዩ ላፕቶፕ እና ዴስክቶፕ ኮምፕዉተሮች ግዥ ጨረታ ማስታወቂያ

የሚንባስ መኪና ኪራይ አገልግሎት ለማግኘት የወጣ ጨረታ ማስታወቂያ

ለሶስተኛ ጊዜ የወጣ የጨረታ ማስታወቂያ

የአርማታ ብረት ለመግዛት የወጣ ጨረታ

ጂፒኤስ ለመግዛትና ለማስገጠም የወጣ ጨረታ

የፕሪንተር፣ የፎቶ ኮፒ እና የፕሎተር ቶነሮችን ለመግዛት የወጣ ጨረታ

ASPHALT GRADE 80/100 ግዥ የወጣ የጨረታ ማስታወቂያ

የጨረታ መዝጊያ እና መክፈቻ ቀን ማራዘሚያ ማስታወቂያ

ASPHALT GRADE 85/100 ግዥ የወጣ የጨረታ ማስታወቂያ

የተለያየ መጠን ያላቸዉ ጎማዎች ግዥ የወጣ ግልጽ ጨረታ

ለመንገድ ግንባታ አገልግሎት ግብዓት የሚሆኑ ኮንክሪት ቱቦ ባለ 1000ሚ.ሜ ግዥ የወጣ ግልጽ ጨረታ

የተለያዩ አይነት የተሽከርካሪ ነዳጅ እና ዘይት ግዥ የወጣ ግልጽ ጨረታ

የተለያዩ ቋሚ አላቂ የጽህፈት መሳሪያዎችና የቢሮ መገልገያ እቃዎች ግዥ ጨረታ ማስታወቂያ

የተለያዩ የቧንቧ ዕቃዎች ግዥ የጨረታ ማስታወቂያ

የተሽከርካሪዎች እና የግንባታ ማሽኖች ግዢ ጨረታ ማስታወቂያ

የህትመት አገልግሎት ግዥ የወጣ ግልጽ ጨረታ

ለመንገድ ግንባታ አገልግሎት የሚዉሉ የኮንስትራክሽን መሳሪያዎች በሰአት የኪራይ አገልግሎት ለማግኝት የወጣ ግልጽ ጨረታ

የሚኒባስ መኪና ኪራይ አገልግሎት ለማግኘት የወጣ ግልጽ ጨረታ

ለመንገድ ግንባታ ሥራ የሚያገለግሉ የተለያዩ ቀለሞችና ተያያዥ ዕቃዎች ግዥ የወጣ ግልጽ ጨረታ

የጨረታ መዝጊያና መክፈቻ ቀን ማራዘሚያ ማስታወቂያ

የተለያዩ ዴስክቶፕ እና ላፕቶፕ ኮምፒዉተሮች ግዥ የወጣ ግልጽ ጨረታ

የተለያዩ አይነት የአደጋ መከላከያ ፣ የስራ ደህንነት እቃዎች እና ቱታዎች ግዥ የወጣ ግልጽ ጨረታ

የሆቴል እና መስተንግዶ አገልግሎት ለማግኘት የወጣ ግልጽ ጨረታ

አስፋልት ዊሪንግ እና አስፋልት ባይንደር ኮርስ ግዥ ጨረታ

ኮንክሪት ሚክስ C-25 እና C-30 ግዥ የወጣ ጨረታ

ለመንገድ ግንባታ ግብአት የሚሆን የኮንክሪት ቱቦ ባለ 1000 ሚ.ሜ ግዥ ጨረታ

ለመንገድ ግንባታ አገልግሎት የሚውሉ የኮንስትራክሽን መሳሪያዎች ኪራይ አገልግሎት ለማግኘት የወጣ ጨረታ

Asphalt wearing course እና Asphalt Binder course ግዥ ጨረታ

የቢሮ መገልገያ ዕቃዎች ጥገና ለማግኘት የወጣ ጨረታ

 የሲሚንቶ ማጓጓዝ አገልግሎት ለማግኘት የወጣ ጨረታ

የጨረታ ማሰታወቂያ

የመኪና ኪራይ ጨረታ

https://t.me/AddisRoads/1224

የጨረታ ማስታወቂያ

የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ማህበራዊ ትስስር ገፆችን ይቀላቀሉ

ቴሌግራም: https://t.me/AddisRoads

ፌስ ቡክ : https://www.facebook.com/AbabaCity

ትዊተር : https://twitter.com/AbabaCity